info@sokship.com   +90 232 618 2092

Yönetim sistemi kapsamı

Firmamız  tesislerinde uygulanan ISO ISO 9001/2015 -14001/2015 OHSAS 18001/2007 ve ISO 30000/2009 standartları iş sağlığı güvenliği, çevre ve gemi geri dönüşüm sistemini açıklar. Yönetim sistemi SÖK DENİZCİLİK tarafından kontrol edilebilen ve yönetilebilen, doğrudan kontrol etmediği veya doğrudan yönetmediği ancak etkisi olabileceği çevre etkilerinin boyutunu ve İSG risklerini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu kapsamda; standardının öngördüğü şartlara uygun bir yönetim sistemi oluşturulmuş ve dokümante edilmiştir. Yönetim sisteminin uygulanması, sürekliliğinin sağlanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için yapılacak uygulamalar belirlenmiştir.

Bu sistem dökümanı ; Firmamız’ın uymasını sağlayacak şekilde kurulmuş olan güvenlik sistemini tanımlar.