info@sokship.com   +90 232 618 2092

Yönetim sistemi kapsamı

Firmamızın amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve çevre ISG ve Kalite yönetim sistemlerinin sonucuna/sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen,   iç   ve  dış  hususları, ilgili tarafların şartlarının  belirlemiş, ulusal Çevre ve ISG mevzuatları yanında, Gemi Geri Dönüşüm ile ilgili ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler BASEL-ILO –IMO  vb) ve AB  Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği MEPC (Deniz Çevre Koruma komitesi kararları) Çevre ve ISG mevzuat yükümlülüklerini faaliyetlerine entegre etmiştir.

İlgili mevzuatların  uygulamasına yönelik süreçler, prosedürler, talimatlar ve ilgili dokümanlar oluşturularak yasal gereklilikler yerine getirilmekte, atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamakta, tehlikeli atıkların bertarafını ,lisanslı firmalar aracılığı ile  isg ve çevre ölçümlerini (gürültü, titreşim, emisyon, toz, deniz suyu, toprak  analizleri –iş makinaları periyodik kontrolleri,topraklama vb.) akredite kuruluşlar ve GEMİSANDER aracılığı ile yapmakta ve değerlerin aşılması/uygunsuzluk durumunda gerekli önlemleri almakta, ISG  ve çevre açısından ilgili mevzuatın takibini yapmakta ve uygunluğunu   sürekli takip etmektedir.İSG – Çevre ile ilgili yasal düzenlemeler, yönetim sorumlusu tarafından takip edilir. Değişiklik/yürürlükten kaldırılma yeni yayım durumunda mevzuata uygunluğun Değerlendirmesi formunda belirterek yayınlar. Uygulamaya alınmasını sağlar.

Hurda gemilerin   sökümünden kaynaklanan hurda saç ve madenlerinin demir çelik sektörüne hammadde, yeniden kullanılabilir elektrik-elektronik –makina/Güverte donanım ve ekipmanları gemi inşa ve yat sanayine sunulmasını sağlar. Bu kapsamda müşteri memmnuniyetini ölçerek, memnuniyeti artırmayı güvence altına almaktadır.

Hurda gemilerin sökümü öncesinde yapılması zorunlu radyasyon-gasfree-Atık envanteri/IHM karşılaştırma raporlamaları konularında Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği Atık Yönetim merkezi ve izin ve lisansa sahip kurum/kuruluşlardan  hizmet almaktadır.

Sözleşmeli OSGB firmasından iş sağlığı ve Güvenliği, Tehlikeli Maddeler Güvenlik Danışmanlığı firmasından danışmanlık hizmeti almaktadır.

Çalışanların ISG/Çevre eğitim ihtiyaçlarını ve yeterliliğini, OSGB ve Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği koordinesinde sağlar.

Faaliyetlerinde meydana gelebilecek yangın-iş kazası-deniz kirliliği ve doğal afetlere hazır olunması için gerekli ekipmanı bulundurur.  Tatbikatlarla çalışanların acil durumlara hazır olması sağlanır.

GEMİSANDER ‘den malzeme ve koordinasyon hizmet / destek alınır.