info@sokship.com   +90 232 618 2092

Yönetim sistemi kapsamı

SÖK DENİZCİLİK  Ve Tic.Ltd.Şti’nin Gemi Geri dönüşüm  amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve çevre ISG ve Kalite yönetim sistemlerinin sonucuna/sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen,   iç   ve  dış  hususları , ilgili tarafların şartlarının  belirlemiş, ulusal Çevre ve ISG mevzuatları yanında, Gemi Geri Dönüşüm ile ilgili ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler BASEL-ILO –IMO  vb) ve AB  Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği MEPC (Deniz Çevre Koruma komitesi kararları) Çevre ve ISG mevzuatl yükümlülüklerini faaliyetlerine entegre etmiştir.
İlgili mevzuatların  uygulamasına yönelik süreçler, prosedürler, talimatlar ve ilgili dokümanlar oluşturularak yasal gereklilikler yerine getirilmekte, atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamakta, tehlikeli atıkların bertarafını GEMİSANDER marifetiyle lisanslı firmalar aracılığı ile  isg ve çevre ölçümlerini (gürültü, titreşim, emisyon, toz, deniz suyu, toprak  analizleri –iş makinaları periyodik kontrolleri,topraklama vb.) akredite kuruluşlar ve GEMİSANDER aracılığı ile yapmakta ve değerlerin aşılması/uygunsuzluk durumunda gerekli önlemleri almakta, ISG  ve çevre açısından ilgili mevzuatın takibini yapmakta ve uygunluğunu   sürekli takip etmektedir.
İSG – Çevre ile ilgili yasal düzenlemeler,  yönetim  sorumlusu  tarafından takip edilir. Değişiklik/yürürlükten kaldırılma yeni yayım durumunda mevzuata uygunluğun Değerlendirmesi formunda belirterek yayınlar. Uygulamaya alınmasını sağlar. 
Hurda gemilerin   sökümünden  kaynaklanan  hurda saç ve madenlerinin demir çelik sektörüne hammadde , yeniden kullanılabilir  elektrik-elektronik –makina/Güverte donanım ve  ekipmanları gemi inşa ve yat sanayine sunulmasını sağlar.  Bu kapsamda müşteri memmnuniyetini ölçerek, memnuniyeti artırmayı güvence altına almaktadır. 
Hurda gemilerin sökümü öncesinde yapılması zorunlu radyasyon-gasfree-Atık envanteri konularında Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği ve izin ve lisansa  sahip kurumlardan hizmet almaktadır. 
Sözleşmeli OSGB firmasından iş sağlığı ve Güvenliği, Tehlikeli Maddeler Güvenlik Danışmanlığı firmasından danışmanlık ve Atık Yönetim konularında Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneğinden hizmet almaktadır.
Çalışanların ISG/Çevre eğitim ihtiyaçlarını ve yeterliliğini, OSGB ve Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği koordinesinde sağlar.
Faaliyetlerinde meydana gelebilecek yangın-iş kazası-deniz kirliliği ve doğal afetlere hazır olunması için gerekli ekipmanı bulundurur.  Tatbikatlarla   çalışanların acil durumlara hazır olması sağlanır.
GEMİSANDER ‘den malzeme ve   koordinasyon  hizmet /destek alınır.